Burendag, Rikkingahof 2014-09-27

Burendag, Rikkingahof 2014-09-27

Omdat de Harmonievereniging wekelijks in Rikkingahof oefent was het natuurlijk vanzelfsprekend om hun steentje bij te dragen op deze Burendag.

HutspopXL 2014

HutspopXL 2014

Enkele foto's van het jeugdorkest van Ooststellingwerf met onze dirigent Ruud Extra, daarna foto's van het federatiefestival in het Stellingwerf college.

Diversen

Diversen

Diverse optredens waar maar enkele foto's van zijn.

Kerst 2014

Kerst 2014

Medewerking aan kerstmarkten in Oldeberkoop en Ooosterwolde en aan de volkskerstsamenzang in Oosterwolde

8 Dorpentocht

8 Dorpentocht

In het kader van het 50 jarig bestaan van de muziekfederatie heeft ons orkest medewerking verleend aan de door de federatie georganiseerde 8 Dorpentocht in de Stellingwerven.

Kik voor alle foto's op

http://fotoos.muziekverenigingoosterwoldeoldeberkoop.nl/#!album-1-46

Alleen voor leden.