Optredens

8 Dorpentocht

Op 30 mei heeft een groot deel van onze harmonie meegewerkt aan een door de muziekfederatie vanwege haar 50 jarig bestaan, georganiseerde 8 dorpentocht inde Stellingwerven.20150530 131021-klein

In de 8 dorpen werd door een orkest van 120 muzikanten onder leiding van Piet Groeneveld een miniconcert van ongeveer 20 minuten ten gehore gebracht.

 

 

 

 

 


 

Geslaagde Muzikale Reünie muziekvereniging Oosterwolde.

 

Al om 9 uur ’s morgens op zaterdag 25 april verzamelden zich in de aula van het Stellingwerfcollege alle leden van de Muziekverenging Oosterwolde/Oldeberkoop om voorbereidingen te treffen voor de ontvangst van een veertigtal oud-leden van de muziekvereniging. De gehele zaterdag zou met elkaar worden doorgebracht.Reunie 2015 klein

 Aanleiding van de bijeenkomst was het 45-jarig bestaan van de Muziekvereniging Oosterwolde. Dit werd gevierd door een muzikale reünie te organiseren met zoveel mogelijk oud-leden.

Om 10 uur druppelden de eerste oud-leden binnen en een uurtje later waren zo’n 40 oud-leden uit de buurt en van ver gekomen om de gehele dag verder met elkaar door te brengen.

Onder leiding van de dirigent Ruud Extra werden er diverse muziekstukken ingestudeerd. Het was wel  even passen en meten om met een orkest van 70 personen de juiste draai te vinden om met zo’n bont gezelschap te kunnen musiceren. Maar de stemming zat er al snel in en er kon succesvol en met enthousiasme worden gerepeteerd.

 Naast het musiceren was er ruim gebruik gemaakt om bij te praten en herinneringen op te halen. Dank zij de medewerking van de plaatselijke middenstand was er ruim voldoende drinken en eten aanwezig om voldaan uiteindelijk ’s avonds als afsluiting een concert te kunnen geven voor belangstellenden uit Oosterwolde en omgeving. Voor de pauze trad de muziekvereniging in z’n huidige samenstelling op en na de pauze het grote orkest van leden en oud-leden. De overdag ingestudeerde muziekstukken werden, dankzij de intensieve repetities van die dag, op een voortreffelijke wijze ten gehore gebracht en hetgeen door het aanwezige publiek zeer werd gewaardeerd.

 Als afwisseling tussen de muzieknummers werd in vogelvlucht de 45-jarige geschiedenis van de vereniging gememoreerd. Deze begon met de oprichting op 4 mei 1970 in De Gouden Klok te Oosterwolde onder leiding van Henk Bruinenberg. Op 13 augustus ging de vereniging van start als een fanfareorkest en vanaf 1990 als harmonieorkest. Enkele leden die de gehele geschiedenis hebben meegemaakt, speelden nu ook weer mee in het grote orkest.

 In volle tevredenheid kon de dag worden afgesloten met een mooi gespeeld “Thank you for the Music”en kon worden teruggekeken op een zeer geslaagde muzikale reünie.

Wellicht levert deze muzikale dag weer wat extra leden op voor de muziekvereniging en gaan er weer  meer mensen met plezier muziek maken!


 


 

Muziek Federatie Ooststellingwerf  (MFO)  had een festival  in de Kampus van Oosterwolde georganiseerd. Er waren vijf muziekverenigingen die hieraan mee deden; Laudando Appelscha, Crescendo Makkinga, Gezamelijke verenigingen  MV Oosterwolde en Brocante Oldebercoop,hutspop2014-2 - KL cmv Excelsior Haulerwijk/ Waskemeer en Concordia Elsloo.
Er was een zeer gevarieerd programma,  oude”stukken”  zoals Tableaux des Vosges ( Crescendo) en  So nimm denn meine Hände (cmv Excelsior)  maar ook vlotte nieuwe muziek ontbrak niet. Enkele voorbeelden zijn  Great Movie Adventures (mv Oosterwolde & Brocante)  met bekende filmtunes en het vorig jaar wereldwijde succes Happy (Laudando) vrolijkte de boel op. Met Funny Slides (Concordia) kregen drie trombones even de extra aandacht.Alles werd door Arnold Span gejureerd en na afloop kreeg elke vereniging een uitgebreid verslag mee naar huis. De avond werd afgesloten door een gezamenlijk stuk. Thank you for the Music van Abba werd door zo’n honderd muzikanten gespeeld, indrukwekkend!

 

Medewerking van onze muziekvereniging op zaterdagmiddag 27 september 2014 tijdens Burendag bij Rikkingahof in Oosterwolde.

Tijdens Burendag heeft de Harmonievereniging Oosterwolde/Brocante zich van de goede kant laten zien als goede buur.
Als  publiekstrekker 20140927 Burendag-muziek-2770 klwerd de Harmonie voor de ingang van Rikkingahof gestationeerd, zodat een ieder die voorbij Rikkingahof liep en nog niet wist dat er iets gaande was,  toch nieuwsgierig binnen even een kijkje nam. Binnen was het dan ook gezellig druk en buiten op het terrasje eveneens een gezellig luisterend publiek.
 
Omdat de Harmonievereniging wekelijks in Rikkingahof oefent was het natuurlijk vanzelfsprekend om hun steentje bij te dragen op deze Burendag...Spannend was het ook nog even, omdat dit het eerste optreden was met een nieuwe dirigent en ondanks een niet volledige bezetting die middag, heeft men er zich goed door heen geblazen.
Al met al een geslaagde middag....Het volgend optreden staat ook alweer voor de deur, zie hiervoor onze agenda. En voor meer foto's klik bij foto's.